IV-järjestelmät

Toimiva ilmanvaihto luo asumismukavuutta ja säästää energiaa
Aloitamme mielellämme ilmanvaihdon toteutuksen ilmanvaihdon suunnittelulla. Ilmanvaihto toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan kierresaumakanavin tai Vallox BlueSky-järjestelmällä. Palveluumme kuuluvat kaiken kokoiset ilmanvaihdon asennukset sekä säädöt. Asennamme ilmanvaihdon eristettynä, avaimet käteen periaatteella. Toimitamme kohteen valmistuttua asiakkaalle ilmanvaihdon säätömittauspöytäkirjan rakennusvalvontaa varten.
Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä. Hapentarpeen ja keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 15000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi. Rakennusmääräysten mukaan sisäilman pitää vaihtua kokonaan kahden tunnin välein, ja 30 % poistoilman sisältämästä energiamäärästä on otettava talteen rakennuksen lämmitykseen.
Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan poistaa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa. Sen avulla esimerkiksi hiilidioksidin ja vesihöyryn pitoisuudet ilmassa saadaan pidettyä ihmiselle ja rakennukselle terveellisellä tasolla.
Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin. Ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero saadaan aikaan puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto). Jos tuloilmaa kostutetaan tai jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja runsaaseen lämmöntalteenottoon poistoilmasta. Kannattavin talteenottoratkaisu alle 150m2 rakennuksissa on poistoilmalämpöpumppu, jolla poistoilmasta saadaan siirrettyä energiaa talon lämmitysjärjestelmään.


Vallox ilmanvaihtokoneet

Vallox BlueSky ilmanvaihtojärjestelmä

Enervent ilmanvaihtokoneet

Swegon ilmanvaihtokoneet

Poistoilmalämpöpumput